Klachtenprocedure

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Het doel van de Wkkgz is: openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen en ervan leren. Om zo gezamenlijk de zorg te verbeteren. Daarom heb ik een Klachtenprocedure geschreven voor mijn praktijk:

Klachtenprocedure Praktijk èZENci

Heeft u een klacht?
Het kan zijn dat u, ondanks de zorgvuldigheid waarmee ik mijn behandelingen verricht, toch niet tevreden bent en een klacht heeft over mijn behandeling. In dat geval kunt u het volgende doen:

Stap 1
Ik stel het op prijs dat u z.s.m. contact met mij opneemt. Het liefst schriftelijk. Ik neem uw onderbouwde klacht serieus en wil graag kijken of we samen in een gesprek de klacht kunnen oplossen. Het is in mijn belang om van uw klacht te leren en waar mogelijk verbeteringen aan te brengen in mijn werkwijze of praktijkvoering.

Stap 2
Bent u niet tevreden over mijn klachtenafhandeling, dan heeft uw de mogelijkheid om gebruik te maken van de vertrouwenscommissie van de beroepsverering waarbij ik ben aangesloten LVNT Een klacht of uiting van onvrede die door de LVNT wordt behandeld, heeft als kenmerk dat beide partijen de intentie hebben om een oplossing te vinden voor het conflict. De LVNT zal beide partijen benaderen met het verzoek om via een professionele bemiddelaar tot een oplossing te komen die voor beiden acceptabel is. 

Stap 3

Komt u er met deze klachtenfunctionaris niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt is vertrouwelijk. Deze klachtenfunctionaris kan bemiddelen bij uw klacht, maar kan u ook informeren over de klachtenprocedure, vragen beantwoorden of u begeleiden bij het op schrift stellen van uw klacht. De LVNT is hiervoor aangesloten bij de SCAG

Stap 4.

U komt er nog steeds niet uit, dan kunt u over uw klacht een uitspraak vragen bij de geschillencommissie. Het oordeel van de geschillencommissie is bindend. Alle LVNT-leden zijn voor het tuchtrecht aangesloten bij TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg). TCZ is een onafhankelijke stichting die de tuchtrechtspraak binnen de natuurlijke gezondheidszorg verzorgt. Het tuchtrecht heeft tot doel om de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de natuurlijke gezondheidszorg te bewaken.