Kwaliteitsstandaard

 1. De praktijkruimte voldoet aan de eisen van mijn beroepsvereniging LVNT en wordt minimaal eens per vijf jaar gevisiteerd. Eventuele noodzakelijke verbeteringen of veranderingen worden doorgevoerd.
 2. Kennis en opleiding Ik ben Erkend kinesioloog® en mijn gevolgde opleidingen kunt u vinden op mijn website.
 3. Vertrouwen in de kinesioloog en de behandeling
  Vertrouwen berust op twee uitgangspunten:
  1. Vakkennis kinesiologie
   Via de kinesiologische spiertest vraag ik tijdens de sessie informatie. De spiertest is geschikt om het individuele proces van een cliënt aan te sturen. De uitslag van een spiertest is subjectief en is niet geschikt om een objectieve diagnose te stellen. Het kan nooit een diagnose van de reguliere gezondheidszorg vervangen.
   Meer informatie vindt u op de website van het platform voor kinesiologie 
  2. Relatie met elkaar
   Binnen de kinesiologie is de relatie tussen kinesioloog en cliënt heel belangrijk. Ik schenk veel aandacht aan een goede communicatie. Om misverstanden te voorkomen verstrek ik vooraf weloverwogen informatie aan de cliënt en sluiten we, om de behandelvraag, het doel, de verwachtingen van de kinesiologische behandeling helder te hebben, een behandelovereenkomst.
 4. Openheid en vertrouwen
  Voor mij is een sfeer van openheid en vertrouwen belangrijk om optimale resultaten te behalen, om wensen duidelijk te krijgen en om misverstanden en ontevredenheid te voorkomen.
 5. Verantwoordelijkheid van de cliënt
  De basis van het kinesiologische werk is de gelijkwaardigheid tussen de kinesioloog en de cliënt. Het proces dat door kinesiologie wordt aangestuurd is gebaseerd op de zelfverantwoording van de cliënt. De kinesioloog heeft als deskundige kennis van de kinesiologische behandeltechnieken. De cliënt houdt altijd de verantwoordelijkheid over zijn proces. Voor de kwaliteit van mijn therapeutisch handelen ben ik als kinesioloog verantwoordelijk, maar voor de toepassing van de kinesiologische behandeling is de cliënt verantwoordelijk.