Leerproblemen

Waarom ondersteunend leerproblemen

Wat is een blokkade? Stel nu dat je een snelstromend beekje hebt en je gaat daar een dam in bouwen. (lekker wat stenen stapelen in het water). Wat gebeurt er dan? Het water stroomt niet meer door. Het komt niet aan op de juiste plek. Het kan technisch gezien achter de dam zelfs droog komen te staan.
Wat heeft dit te maken met Leren?
Stel nu je denkt in energie: je brein heeft energie nodig om goed zijn werk te kunnen doen. Maar er is een blokkade. De energie kan niet meer goed doorstromen……. De plek die het nodig heeft, kan niet meer in actie komen want er is geen energie voor.
Enfin, in het geval van het beekje, zal het water zich uiteindelijk toch een weg gaan zoeken buiten het beekje. De omgeving overstroomt.
In het geval van het brein, kan het zijn dat wanneer het niet doorstroomt, de energie andere wegen gaat zoeken om uiteindelijk toch op de goede plek uit te komen…. Maar deze route is wel minder snel. Het kost veel meer tijd om op de juist te plek te komen en dus bijv. een goed antwoord te bedenken!
En in het geval van Jonas, als je bedenkt dat hij heel veel stress ervaart als hij moet rekenen, dan overstroomt hij eigenlijk ook: de emmer loopt over!

In het brein is het fijn als Linker en Rechterbrein goed samen werken!
Nu de uitleg in de vorm van een snelweg. Er lopen allemaal weggetjes in dit geval waar we vandaag mee gewerkt hebben: van de linker naar de rechterkant.
Stel dat er file staat of er is een blokkade op de snelweg: het verkeer (de energie in het brein) staat stil en stroomt niet door.
Nu wordt de file/blokkade voor een deel opgelost: het verkeer rijdt wel, maar langzaam…..
Oplossing: blokkade die file veroorzaakt opruimen.
En uiteindelijk als er mogelijkheid toe is, de snelweg verbreden. Maar hiervoor willen we in dit geval er eerst voor zorgen dat de weg vrij is en met veel oefenen zal de weg “uitslijten” tot een bredere snelweg.

Diverse vormen van stress, kunnen blokkades in het brein geven.
Is er op 1 plek een blokkade, dan kan er in het begin wellicht nog wel omgeleid worden. Maar is er blijvende stress op wat er geleerd moet worden, doordat dit in de herhaling niet lukt, dan zullen er steeds meer blokkades ontstaan. En of het leren (van nieuwe dingen) gaat dan heel langzaam, of het lukt helemaal niet meer.

Wat je bij Jonas merkt, is dat het onderwerp rekenen Heel Veel Stress oproept! Hij wordt onrustig en kan niet meer nadenken.
Wat ik voor hem kan doen is kijken waar het geblokkeerd is, en wat we kunnen doen om dit op te ruimen.
De blokkades zijn vaak ook gekoppeld aan emoties die het eerste centrum in ons brein waar informatie binnenkomt (de amygdala) scant of iets veilig is of niet. Het herkennen van het gevoel wat er speelt in combinatie met het afvoeren van de stress, door specifieke punten op het hoofd vast te houden, zorgt dat we de amygdala weer tot rust kunnen brengen.
Ook kan er zijn dat er door het onderwerp zoveel stress ontstaat, dat iemand er zelfs van in de war raakt. De verwarring moet er dan uit, gecombineerd met zorgen dat het weer veilig is.

Door het uitzetten van de alarmbel in combinatie van de verwarring die er speelt en zo nodig te zorgen dat het brein de prikkels die er binnen komen beter kan filteren, etc. heeft het oefenen en trainen bij bijv. dyslexie weer meer zin.

Leerproblemen, dyslexie
Zou je makkelijker/sneller willen lezen? Of meer begrijpen wat je leest? Heb je moeite met een bepaalde taal? Of het je juist meer moeite met rekenen? Vind je de school maar stom? Haal je niet uit jezelf wat er in zit? Alsof je blokkeert? En misschien juist bij toetsen, examens of presentaties?
Mocht 1 van de bovengenoemde zaken aan de orde zijn, dan kan LEAP vaak wel iets betekenen…
Want dyslexie, dyspraxie, dyscalculie,… zijn steeds vaker voorkomende termen in het onderwijssysteem. In feite gaat het bij al deze termen om leerproblemen. Bekijk deze film over leerproblemen en de aanpak via kinesiologie!
Leerproblemen kunnen ook duiden op moeilijkheden met taal, met begrip van taal, concentratieproblemen, geheugenproblemen, moeite met rekenen, moeite met breuken, automatisering, ga zo maar door. Door middel van Edukinesiologie (kinesiologie gericht op het stimuleren van het leervermogen) en vooral ook LEAP (leerbevorderend acupressuur programma) is er veel mogelijk.

Denk hierbij aan de stimulering van de samenwerking van linker met rechter hersenhelft. Het blijkt dat bij vele vormen van stress de samenwerking tussen linker en rechter hersenhelft (rond de 800 miljoen verbindingen) stagneert.
De andere technieken die ingezet worden bij leerproblemen zijn: gesprekken, Kinesiologie, modes, NEP, SIPS, Stress Release, Touch for Health, Voeding als ondersteuning, en datgene wat nodig is…

Ook kan er gedacht worden aan het ontstoren of deblokkeren van kleine kortsluitingen in de diverse hersengebieden. Verder kunnen we met spiertesten op zoek gaan naar de oorzaak van de onbalans en zo mogelijk deze onbalans ontstoren of verhelpen.

In de praktijk werk ik graag met kinderen met leerproblemen, vooral ook omdat de resultaten goed zijn. Leesniveau’s gaan omhoog, rekenen gaat beter, taal verbeterd en ook het plezier in het naar school gaan. En last but not least, faalangst vermindert, het kind krijgt weer zelfvertrouwen!!
Klik hier om verder te lezen en wat praktische tips te lezen.

Een collega verwoorde het als volgt:
“Voor kinderen die graag beter willen worden in lezen, schrijven en rekenen. Het LEAP protocol stroomlijnt de hersenprocessen zodat de omwegen achterwege kunnen blijven. Die omwegen zorgen ervoor dat leren lastig is, dat leren niet lukt, dat je niet beloond wordt voor je inspanning. Geschikt voor alle kinderen en volwassene die ZELF vinden dat het lezen/ schrijven/ rekenen/ spellen/ praten beter mag. Leer zeggen wat je denkt, leer schrijven wat je leest. Het geeft een boost aan de dyslexietraining die kinderen via school krijgen.”